دوره های کلاسهای طب سنتی


مرکز فرهنگی تحقیقاتی غذای سالم با همکاری مرکز آموزش های تخصصی و ضمن خدمت دانشکده رفاه برگزار میکند

* دوره یکساله آموزش کتاب قانون ابن سینا

* دوره آشنایی با گیاهان دارویی

* دوره جامع آموزش طب سنتی

* دوره آموزش نبض شناسی تخصصی

* دوره آموزشی عسل درمانی

* دوره آموزشی غمز

*دوره آموزشی راهکارهای طب سنتی در پیشگیری بیماری های رایج (دیابت، چاقی، آرتروز و...)

با ارائه گواهی نامه از دانشکده رفاه

با اخذ معرفی نامه از غذای سالم از تخفیف بهره مند شوید.

دانشکده رفاه: 35074222 و 35074279