سلسله نشست های ماهانه موسسه غذای سالم

فرهنگ سازی در بخش تغذیه وبهداشت گامی مهم  در بازگشت به سبک زندگی ایرانی اسلامی است  
پروفسور اسماعیل گندم کار فوق دکترای فرهنگ و تاریخ ادیان از دانشگاه کوتینگن آلمان در مورد برگزاری سلسله نشست های ماهانه موسسه غذای سالم گفت : فرهنگ سازی در حوزه تغذیه ، بهداشت و طب بسیار مهم است و کشورهای جهان سرمایه های زیادی برای آن هزینه می کنند و کشور ما نیز به فرهنگ سازی در این امور نیاز دارد .
استاد گندم کار افزود : در این نشست ها سعی خواهد شد به مخاطبان آگاهی لازم داده شود و با معنی بخشیدن به مخاطب وآشنا کردن آنها با نگاه ادیان و عرفان به بحث انسان همچنین  بررسی تطبیقی طب اسلامی و غیر اسلامی  از نگاهی تاریخی وجهانی ، مخاطبین را با سبک زندگی ایرانی اسلامی بیشتر آشنا کنیم و با این تغییر ، نگاه و نگرشی قدسی به زندگی داشته باشیم .
 

مرکز فرهنگی تحقیقاتی غذای سالم
خیابان انقلاب تقاطع فلسطین جنوبی پلاک 1102 تلفن 66464000 سایت: www.ghazaye-salem.com
https://telegram.me/joinchat/CshS4j7J6rWG4Pu6AXpWsg