همکاران ما

همکاران ما در موسسه غذای سالم


ابراهیم ایراندوست

سمت: رئیس هیئت مدیره
تحصیلات:دیپلم ریاضی

مهدی ایراندوست

سمت: مدیرعامل
تحصیلات:کارشناس ارشد متالوژی

محبوبه مرادی

سمت: گرافیست
تحصیلات:کارشناسی گرافیک

تینا طهماسبی

سمت: مدیرسایت و مسئول دفتر
تحصیلات:کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی