کتری مسی قلم‌­کار

 ● نام کالا: کتری مسی قلم‌­کار
● طبیعت: گرم
● خواص دارویی:
● بها: 110000 تومان