طب سوزنی و راز اثر سوزن در درمان بیماریهای بدن در طب چینی و کانالهای انرژی

کلمه مریدین در طب چینی واژه (جینگ ـ لوو) است. کلمه ی جینگ به معنی داخل رفتن یا یک رشته در بافت است (کاراکتر چینی جینگ برای مریدین ها با واژه جینگ که به معنی اسانس است فرق می کند) و (لوو) به معنی چیزی که ارتباط می دهد یا متصل می کند.
یک تور مریدین ها، کانالها یا شاهراه هایی هستند که (چی) و خون در داخل آنها حرکت می کند و مواد مغذی و نیرو را حمل می کنند.
چون سیستم (مریدین) تمامی قسمت های بدن را به هم وصل می کنند بنابراین یک سیستم اصلی و اساسی برای نگهداری و هماهنگی تعادل است.

استاد طب چینی (نی چینگ) می گوید:
مریدین ها (چی و خون) را حرکت داده، (یین و یانگ) را تنظیم کرده، تاندونها و استخوانها را مرطوب نگاه میدارد و برای مفاصل مفید هستند. مریدینها داخل بدن را به خارج بدن متصل می نمایند.

پایه و اساس تئوری طب سوزنی یا (اکیوپانکچر) و حرکت اثر سوزن برای درمان:
برای درمان با طب سوزنی نقاطی بر روی سطح بدن وجود دارد که با زدن سوزن در این نقاط بر روی ارگانهای بدن طبق سیستم طب چینی اثر می گذارد برای اینکه سوزن زدن برروی موادی که در داخل مریدینها یا کانالهای انرژی جریان دارد اثر گذاشته و آنها را کنترل مینماید..  
پزشک طب چینی باید سیستم مریدینها را به طور کامل بیاموزد و بر آن مسلط باشد. اغلب نقاط طب سوزنی وابسته به مریدینها بوده و اکثر گیاهان دارویی که تجویز می شود از یک یا بیشتر شاهراه های مریدینها هدایت می شود.
سیستم "مریدینها" از دوازده رشته ی مریدینهای عادی است که به هر یک از ارگانهای دوازده گانه ارتباط دارد. این مریدینها را گاهی از اوقات بنام مریدینهای جینگ یا رشته ای نیز می نامند.
همچنین در این سیستم، هشت مریدین اضافی نیز وجود دارد که دو رشته از این مریدینها؛ بنام مجاری حاکم و مجاری باروری نیز جزو مریدینهای عمده محسوب میشوند. علتش این است که آنها دارای نقاط مستقلی هستند که در روی هیچ یک از مریدینهای دیگر کوچک، ظریف شبکه شبکه هایی به شکل غیر عادی وجود دارد که آنها را مریدینهای توری شکل می نامند.
مریدینهای عمده نقش بسیار مهم بدنی را تشکیل می دهند. این ها به انضمام تمامی شبکه ی مریدین توری شکل غیر عادی، رشته ها و بافت بدنی را می سازند.
تعدادی کتاب اخیراً در باره تئوری مریدینها بزبان انگلیسی منتشر شده که به علت توجه غرب به دانش و درمان با طب سوزنی است.
در این بخش به این جهت از تئوری مریدینها بحث می شود که تنها در رابطه با دانش طب چینی سرو کار داریم و به خصوص استفاده از آنها در توضیح الگوهای ناهنجاری بدنی است.
در تئوری مریدین ها فرض بر این است که اختلالات داخل مریدین ها در مجاری باعث کشش شده است و تولید ناهنجاری در طول آن مریدین می کند و یا اینکه این کشش در نتیجه ناهنجاری مریدینی است که به عضو ارتباط دارد.
اختلال در مریدین معده برای مثال ممکن است باعث ایجاد درد دندانهای فوقانی شود. زیرا مریدین معده از لثه های دندانهای فوقانی عبور می کند.
در حالی که دردهای دندانهای تحتانی ممکن است در اثر اختلال در مریدین روده ی بزرگ باشد. درد در ناحیه کشاله ران ممکن است براحتی در نتیجه ی اختلال در مریدین ها کبد و یا اختلال در خود کبد باشد.
ناهنجاری های یکی از ارگانهای بدن ممکن است در مریدین ارتباطی آن عضو انعکاس یابد. درد در طول مریدین قبلی ممکن است انعکاس خون منجمد شده و یا انرژی چی راکد در قلب باشد. ازدیاد آتش در کبد ممکن است مسیر مریدین ها را دنبال کرده و باعث ایجاد قرمزی در چشم شود.
درک ارتباطات داخلی بین مواد اساسی بدن، ارگانها و مریدین ها، انرژی اطلاعاتی را در به کار بردن طب سوزنی و گیاه درمانی میسر می سازد. این دو نوع روش درمانهای اساسی در کاربرد طب چینی است و تئوری مریدین ها به پزشک طب چینی و سوزنی اجازه می دهد که آنها را برای بیماران خاص به کار ببرد.

هدف تمام روش های درمانی در طب چینی عبارت از:
متعادل نمودن مجدد جنبه هایی از «یین و یانگ» بدن که نسبت های هماهنگی و حرکتشان دچار اختلال شده است. برای مثال در مورد فعالیت تحریکی در حالت عصبانیت بی تناسب مثل آنچه که توسط ازدیاد چی کبدی مشخص می گردد باید کبد آرام شود، یا عدم فعالیت یا کمبود فعالیت در یانگ کلیویی را باید تقویت نمود تا از فقدان انرژی جنسی جلوگیری شود.
مواد اساسی که به صورت نامتناسب در مریدینها انباشته می شود باید تخلیه شود. مثل آنچه برای اصلاح ازدیاد مایعات داخل شکمی انجام می گیرد. اگر نیروی حیاتی چی به اندازه کافی در ریه وجود ندارد این موضوع باید تأمین شود به نحوی که بیمار به طور دائم دچار سرماخوردگی نشود حرکات نیز باید در جهت مناسب ادامه یابد. اگر انرژی چی طحال به طرف پایین حرکت کند باعث اسهال مزمن می شود. این (چی) باید بلند شده و به سمت بالا صعود نماید. اگر چی معده به بالا برود باعث تهوع می شود باید آن را به سمت پایین هدایت کنیم و چی راکد باید به حرکت درآید.
حرکت بی دقت خون باید تثبیت گردد. افزایش خیلی زیاد سرما در کلیه ها باید گرم شود. ازدیاد آتش در ریه باید خنک شود. هر چه که خارج از تعادل هست باید متعادل شود. جنبه های تکمیلی (یین و یانگ) باید هماهنگ شود.

نظریه بنیادی و اساسی که در پشت طب سوزنی وجود دارد باعث شده تا آن را یک درمان یانگ تصور می کنند زیرا از خارج به داخل حرکت می نماید. مریدن های انرژی می تواند به تنظیم تعادل در ناهنجاری بدن کمک کند. یک تکنیک وابسته دیگر سوزاندن گیاه موکسا می باشد و با حرارتی که  ایجاد می شود اثر خوبی را در روی نقاط طب سوزنی می گذارد.
موکسا یک ماده گرم کننده ماگورات است که اسم داروی گیاهی آن (ارتمیسیا و ولگاریس) می باشد. عمل سوزن های داغ شده در طب سوزنی یا (ماگزاباسشن) بر روی (چی و خون) در داخل مریدینها اثر می کند و به این ترتیب بر روی تمامی مواد اساسی و ارگانها مؤثر است.
اثر سوزن ها در طب سوزنی می تواند آنچه را که در مریدینها اضافی است کم کند و آنچه که کمبود دارد را افزایش دهد. هر چیزی را  که سرد است گرم کند و آنچه را که گرم است سرد نماید. آنچه را در مریدین ها گیر کرده را به گردش در آورده و آنچه را که زیادی است کم کند یا آنچه را که کم است افزایش دهد.
هر چه را سرد است گرم کند. آنچه را که گرم است سرد نماید. آنچه متوقف است به گردش در آورد و آنچه را که منجمد (یخ بسته) شده به حرکت اندازد. آنچه را که بی دقت و بی احتیاط است تثبیت کند. هر آن چه که سقوط کرده را بالا بفرستد و هر چه که به طرف بالا رفته را پایین بکشد.
نقاط طب سوزنی در بدن:
درحدود 365 نقطه طب سوزنی در سطح مریدن های بدن شناسایی شده است. این نقاط به شامل نقاط اضافی دیگر، و نقاط مهمی نیز در طب سوزنی گوش درمانی یا (اوریکولوتراپیم) و سایر روشهای جدید که در این طب کشف شده اند نمی باشد. در مجموع نقاط طب سوزنی در تمامی بدن به 4000 نقطه قابل استفاده می رسد.
هر نقطه طب سوزنی دارای اثر درمانی محدود و مشخصی است. پزشک طب سوزنی نقاطی را برای درمان معین انتخاب می نماید که مناسب ترین نقاطی باشد که برای الگوی ناهنجاری مخصوص آن فرد مورد نظر می توان به کار برد. خیلی به ندرت یک نقطه طب سوزنی به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر به صورت ترکیبی دو، سه و بیشتر نقاط، انتخاب و استفاده می شود.

در یک یک جلسه ی درمان پنج و گاهی تا پانزده سوزن مصرف می شود. سوزن های طب سوزنی عموماً از برنز، یا احتمالاً مس، قلع، طلا یا نقره است. در روزگاران پیشین در ابتدا از سنگ، استخوان، شاخ حیوانات، نی های نقره ای و پس از کشف فلزات از طلا و نقره ساخته شده است.
در حال حاضر امروزه از فولاد غیر قابل زنگ (استینلس استیل) و به اندازه های استاندارد ساخته می شود، که با تغییرات در ساخت ترکیبی آن در موقع مصرف و فرو بردن در پوست ایجاد درد بسیار خفیف و یا نوعاً بدون درد است.
عمقی که سوزن ها را باید در بدن فرو برد بستگی به نقطه خاص دارد. سوزنها معمولاً با هدایت نوک انگشت به عمق یک تا دو میلی متر فرو برده می شوند ولی گاهی اوقات سه تا چهار اینچ (بین 8 ـ تا 10 سانتی متر) عمق در نقاط رانی و کفل فرو می برند.
جهت فرو بردن سوزنها نسبت به سطح پوست و موقعیت آناتومیک نقطه و هدف درمانی که مورد نظر است تفاوت می کند.

نقش طب سوزنی در بی حسی و بیهوشی جراحی ها:
طب سوزنی به عنوان بی حسی موضعی و در تکنیک های بیهوشی از سال 1970 رواج پیدا کرده است که از گزارش هایی که به عنوان سر مقالات انتشار یافته از انجام جراحی های عمده که بدون کاربرد سایر بیهوشی ها مورد استفاده قرار گرفت حکایت می کرد.
بسیاری از این تکنیک های جراحی زیر نظر و مشاهده متخصص جراحی و رفع درد به کار برده می شد و در نتیجه این واقعیت توجه غرب بیشتر به این هدف معطوف شده که طب سوزنی را به عنوان آثار بیهوشی اش برای جراحی های به سبک غربی و کنترل درد عمومی به کار ببرند. برای شرح مکانیسم بیهوشی از راه طب سوزنی تعدادی تئوری انتشار یافته است.
برای مثال :تئوری دروازه به این شرح است که تحریک سوزن ها در دسته ی عصبی تحتانی انسدادی در سیستم عصبی مرکزی ایجاد کرده به نحوی که سایر سیگنالهای درد یعنی آنها که در نتیجه ی برش جراحی ایجاد می شود نمی تواند به مغز برسد.
این مطلب را می شود با این تصور روشن نمود که در یک سیستم تلفنی در گیرد برای کسی که در خارج شهر است بخواهد به خطوط داخلی دسترسی پیدا کند بسیار مشکل خواهد بود.
در تئوری دیگر در مورد اثر بیهوش کننده طب سوزنی می گویند که فرو بردن سوزنهای طب سوزنی ممکن است باعث آزاد شدن (هورمون اندورفین)شود که یک اشتقاق از مواد تریاکی بوده که به طور طبیعی در داخل مغز تولید می شود. این مواد از ترکیبات بسیار قوی و کشنده های دردها بوده و مسئول بی اثر کردن موج های انقباضی درد که از انجام عمل جراحی بر می خیزد می باشد.
این اکتشافات اولیه و تئوری ها سبب ایجاد تحقیقات مهمتری در باره ی مکانیسم فیزیولوژیکی طب سوزنی می شود و امکان موقعیت آن در ارزش و اهمیت طب سوزنی را ارائه می کند که یکی از موارد کوچک برای استفاده در طب پزشکی چین است و موارد بسیار وسیع کاربرد طب چینی را به فراموشی سپرده است.

طب سوزنی یک سیستم پزشکی وسیع و پیشرفته ای است که نتوانسته جلب توجه فضا و دامنه اعتمادی طب غربی را به طور لازم بدست آورد و تا کنون به صورت رازی در شرق دور باقی مانده است.