درمان قطعی سردردها

تلاش در جهت احیای علوم پزشکی کهن ملّی و اسلامی کشور عزیزمان ایران، جهادی علمی است که با هدف استقلال و خودکفایی از حیث بهداشت و درمان دنبال می‌شود. طب ایرانی از یک جهت هم‌سو و موافق با طب جدید و از چند سو مخالف با طب غربی است که با آلودن دامن خویش به مادیات راه انحرافی را پیموده است. علم زدگی افراطی، دوری از معنویات، فریب افکار عمومی از طریق تسلط بر رسانه‌ها، عناوین علمی نابجا، لجام گسیختگی، تکبر،

جزئیات

سیر و خواص آن

این گیاه متعلق به تیره Alliaceace (مقدمه سیر) بوده و نام مورداستفاده آن (سیر) می‌باشد Alliaceae شامل گیاهان دیگری مانند: (پیاز، موسیر، تره فرنگی، پیازچه) است.

جزئیات

بیماری‌های زنان و درمان‌های طبیعی

این کتاب تلاشی است برای معرفی درمان‌های طبیعی برخی از بیماری‌های زنان که با جمع‌آوری مطالب از مقالات و کتاب‌های مرجع مختلف صورت پذیرفته است. در این کتاب در بخش اول ذیل هر بیماری اقدامات پیش‌گیری کننده، درمان شامل رژیم غذایی، مکمل‌ها و درمان گیاهی ارائه گردیده است.

جزئیات

گیاهان دارویی در دامپزشکی

این کتاب برای طیف وسیعی از دامپزشکان قابل استفاده و کاربردی بوده و هدف آن جلب توجه دامپزشکان به گیاهان دارویی و فراورده‌های آن‌ها و آشناسازی خوانندگان با دست‌آوردهای دامپزشکی سنتی می‌باشد که اطلاعات مربوط به آموزش، جمع‌آوری، نگهداری و کاربرد عملی داروهای گیاهی در درمان حیوانات به‌ویژه در دوران شیرخوارگی را در بر می‌گیرد.

جزئیات