مجله الکترونیکی

این مرکز جهت رفاه حال شما مشتریان عزیز و کوشایی در حفظ محیط زیست و استفاده از کاغذ کمتر تصمیم به تغییر مجله از ماهنامه چاپی به ماهنامه الکترونیکی نموده است.

جزئیات

شماره 2/ بهمن ماه 93

یادداشت مدیرمسؤول: پیشواز از مرگ زودرس با استفاده از غذاهای «با طبع سرد»/ 2 یادداشت سردبیر: اخلاق پزشکی در طب مدرن و طب سنتی/ 4

جزئیات

شماره 1/ دی ماه 93

یادداشت مدیرمسؤول: كشت ارگانيك، ضرورت پويايي يك جامعه‌ی سالم/ 2 یادداشت سردبیر: اهميت تغذيه­ی طبيعي و ارگانيك/ 3 روش تشخیص روغن زیتون خالص/ 4

جزئیات